Tìm thấy 83 bất động sản

BÁN NHÀ TÂY HỒ 50M 5 TẦNG XUÂN LA Ô TÔ KINH DOANH VĂN PHÒNG ĐỈNH CHỈ 4TỶ 7 LH 0967511653.

 • Giá: Liên hệ
 • Hướng: Đang cập nhật
 • Diện tích: 52 m2 - toilet: 5 - Phòng ngủ: 6
 • Địa chỉ: Tây Hồ » Hà Nội

BÁN NHÀ TÂY HỒ 52M 5TẦNG VÕ CHÍ CÔNG Ô TÔ KINH DOANH VĂN PHÒNG ĐỈNH CHỈ 4TỶ 7 LH 0967511653.

 • Giá: 4.7 tỷ
 • Hướng: Đang cập nhật
 • Diện tích: 52 m2 - toilet: 5 - Phòng ngủ: 6
 • Địa chỉ: Tây Hồ » Hà Nội

BÁN NHÀ TÂY HỒ 58M 5 TẦNG XUÂN LA Ô TÔ KINH DOANH VĂN PHÒNG ĐỈNH CHỈ 5TỶ 8 LH 0967511653.

 • Giá: 5.8 tỷ
 • Hướng: Đang cập nhật
 • Diện tích: 58 m2 - toilet: 5 - Phòng ngủ: 5
 • Địa chỉ: Tây Hồ » Hà Nội

BÁN NHÀ TÂY HỒ 58M 5 TẦNG VÕ CHÍ CÔNG Ô TÔ KINH DOANH VĂN PHÒNG ĐỈNH CHỈ 5TỶ 8 LH 0967511653.

 • Giá: 5.8 tỷ
 • Hướng: Đang cập nhật
 • Diện tích: 58 m2 - toilet: 5 - Phòng ngủ: 5
 • Địa chỉ: Tây Hồ » Hà Nội

BÁN NHÀ TÂY HỒ 56M 5TẦNG XUÂN LA Ô TÔ KINH DOANH VĂN PHÒNG 5TỶ 8 LH 0975231885

 • Giá: 5.8 tỷ
 • Hướng: Đang cập nhật
 • Diện tích: 56 m2 - toilet: 5 - Phòng ngủ: 6
 • Địa chỉ: Tây Hồ » Hà Nội

BÁN NHÀ TÂY HỒ 58M 5TẦNG LẠC LONG QUÂN Ô TÔ KINH DOANH VĂN PHÒNG 5TỶ 8 LH 0975231885.

 • Giá: Liên hệ
 • Hướng: Đang cập nhật
 • Diện tích: 58 m2 - toilet: 5 - Phòng ngủ: 5
 • Địa chỉ: Tây Hồ » Hà Nội

BÁN NHÀ LÊ ĐỨC THỌ 68M 5T 4TỶ 3 Ô TÔ ĐỖ CÁCH NHÀ VÀI BƯỚC CHÂN LH 0967511653.

 • Giá: 4.3 tỷ
 • Hướng: Đang cập nhật
 • Diện tích: 67 m2 - toilet: 4 - Phòng ngủ: 5
 • Địa chỉ: Tây Hồ » Hà Nội

BÁN NHÀ TÂY HỒ 70 M MẶT TIỀN 5.2M Ô TÔ CHÁNH KINH DOANH ĐỈNH CHỈ 10 TỶ 5 LH 0975231885.

 • Giá: Liên hệ
 • Hướng: Đang cập nhật
 • Diện tích: 70 m2 - toilet: 3 - Phòng ngủ: 4
 • Địa chỉ: Tây Hồ » Hà Nội

BÁN NHÀ TÂY HỒ 72M MẶT TIỀN 5.5M VÕ CHÍ CÔNG Ô TÔ CHÁNH KINH DOANH ĐỈNH CHỈ 10 TỶ 5 LH 0975231885.

 • Giá: Liên hệ
 • Hướng: Đang cập nhật
 • Diện tích: 72 m2 - toilet: 3 - Phòng ngủ: 4
 • Địa chỉ: Tây Hồ » Hà Nội

BÁN NHÀ TÂY HỒ 72M MẶT TIỀN 5.2M NGÕ 175 LẠC LONG QUÂN Ô TÔ CHÁNH KINH DOANH ĐỈNH CHỈ 10 TỶ 5 LH 0975231885.

 • Giá: Liên hệ
 • Hướng: Đang cập nhật
 • Diện tích: 72 m2 - toilet: 3 - Phòng ngủ: 4
 • Địa chỉ: Tây Hồ » Hà Nội

BÁN NHÀ LẠC LONG QUẬN TÂY HỒ Ô TÔ KINH DOANH VĂN PHÒNG 57M 5T 5TỶ8 LH 0975231885.

 • Giá: 5.8 tỷ
 • Hướng: Đang cập nhật
 • Diện tích: 57 m2 - toilet: 4 - Phòng ngủ: 5
 • Địa chỉ: Tây Hồ » Hà Nội

BÁN NHÀ XUÂN LA QUẬN TÂY HỒ Ô TÔ KINH DOANH VĂN PHÒNG 57M 5T 5TỶ8 LH 0975231885.

 • Giá: 5.8 tỷ
 • Hướng: Đang cập nhật
 • Diện tích: 57 m2 - toilet: 4 - Phòng ngủ: 5
 • Địa chỉ: Tây Hồ » Hà Nội

BÁN NHÀ TÂY HỒ 45M 5TẦNG XUÂN LA MỚI XÂY NHÀ DẸP Ở NGAY 3TỶ 6 LH 0975231885

 • Giá: 3.6 tỷ
 • Hướng: Đang cập nhật
 • Diện tích: 45 m2 - toilet: 4 - Phòng ngủ: 5
 • Địa chỉ: Tây Hồ » Hà Nội

BÁN NHÀ TÂY HỒ 45M 5TẦNG VÕ CHÍ CÔNG MỚI XÂY NHÀ ĐẸP Ở NGAY 3TỶ 6 LH 0975231885

 • Giá: 3.6 tỷ
 • Hướng: Đang cập nhật
 • Diện tích: 45 m2 - toilet: 4 - Phòng ngủ: 5
 • Địa chỉ: Tây Hồ » Hà Nội

BÁN NHÀ TÂY HỒ 47M 5TẦNG LẠC LONG QUÂN Ô TÔ ĐỖ CÁCH NHÀ VÀI BƯỚC CHỈ 3TỶ 6 LH 0975231885

 • Giá: 3.6 tỷ
 • Hướng: Đang cập nhật
 • Diện tích: 47 m2 - toilet: 4 - Phòng ngủ: 0
 • Địa chỉ: Tây Hồ » Hà Nội

BÁN NHÀ TÂY HỒ 47M 5TẦNG XUÂN LA Ô TÔ ĐỖ CÁCH NHÀ VÀI BƯỚC CHỈ 3TỶ 6 LH 0975231885

 • Giá: Liên hệ
 • Hướng: Đang cập nhật
 • Diện tích: 47 m2 - toilet: 4 - Phòng ngủ: 5
 • Địa chỉ: Tây Hồ » Hà Nội

BÁN NHÀ LẠC LONG QUÂN TÂY HỒ Ô TÔ KINH DOANH VĂN PHÒNG 58M 5 TẦNG 5TỶ 7 LH 0975231885.

 • Giá: 5.7 tỷ
 • Hướng: Đang cập nhật
 • Diện tích: 58 m2 - toilet: 4 - Phòng ngủ: 5
 • Địa chỉ: Tây Hồ » Hà Nội

BÁN NHÀ XUÂN LA QUÂN TÂY HỒ Ô TÔ KINH DOANH VĂN PHÒNG 58M 5 TẦNG 5TỶ 7 LH 0975231885.

 • Giá: 5.7 tỷ
 • Hướng: Đang cập nhật
 • Diện tích: 58 m2 - toilet: 4 - Phòng ngủ: 5
 • Địa chỉ: Tây Hồ » Hà Nội

BÁN NHÀ LẠC LONG QUÂN TÂY HỒ Ô TÔ KINH DOANH VĂN PHÒNG 52M 5TẦNG 5TỶ LH 0975231885.

 • Giá: Liên hệ
 • Hướng: Đang cập nhật
 • Diện tích: 52 m2 - toilet: 4 - Phòng ngủ: 5
 • Địa chỉ: Tây Hồ » Hà Nội

BÁN NHÀ Võ Chí Công TÂY HỒ Ô TÔ KINH DOANH VĂN PHÒNG 52M 5TẦNG 5TỶ LH 0975231885.

 • Giá: 5 tỷ
 • Hướng: Đang cập nhật
 • Diện tích: 52 m2 - toilet: 4 - Phòng ngủ: 5
 • Địa chỉ: Tây Hồ » Hà Nội